ΙΟΝ Α.Ε – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

Επισκευή δέκα (10) τεμαχίων ηλεκτρονικών μονάδων SIEMENS SIMATIC S-7 και διαφόρων αυτόνομων σταθμών επεξεργασίας σοκολάτας όπως : ανιχνευτές (radar) μικροκυμματικοί ελέγχου ύπαρξης ρινισμάτων μετάλλου στο τελικό προϊόν , medium power servo drivers και υπολογιστές παραγωγής.

Comments are closed.