ΕΛΑΙΣ Α.Ε – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Επισκευή είκοσι τεσσάρων (24) τεμαχίων ηλεκτρονικών πλακετών SIEMENS SIMATIC S-5 και διαφόρων ηλεκτρονικών μονάδων ή συσκευών όπως: τροφοδοτικά, οθόνες BARCO στο Control room , alarm systems, sound systems, cctv systems.

Comments are closed.