ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΝΑΡΚΩΝ AN-SLQ48

Επισκευή τεσσάρων (4) υπομονάδων ( κάμερα υποβρυχίου οχήματος , ηλεκτρονική μονάδα PDU1 , ηλεκτρονική μονάδα CCU και ελεγκτής των μονάδων PDU1 και CCU) υποβρυχίου οχήματος καταστροφής ναρκών AN/SLQ48 στην Διεύθυνση Ναρκοπολέμου / Πολεμικό Ναυτικό .
Η ARTSAT ELECTRONICS επιλέχθηκε, μεταξύ άλλων εταιρειών, να επισκευάσει και να πιστοποιήσει τις τέσσερις (4) υπομονάδες ( κάμερα υποβρυχίου οχήματος , ηλεκτρονική μονάδα PDU1 , ηλεκτρονική μονάδα CCU και ελεγκτής των μονάδων PDU1 και CCU) των υποβρυχίων οχήματων καταστροφής ναρκών AN/SLQ48 στην Διεύθυνση Ναρκοπολέμου / Πολεμικό Ναυτικό . Το Πολεμικό Ναυτικό εμπιστεύθηκε, στην ARTSAT ELECTRONICS την ανάθεση ενός τόσο σύνθετου και απαιτητικού έργου. Το έργο παραδόθηκε από την εταιρεία μας με απόλυτη επιτυχία στην λειτουργία του .

Comments are closed.