ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΕ ΦΡΕΓΑΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΚΟ

Επισκευή έξι (6) τεμαχίων πυρανιχευτές φωτιάς Egon Harig και δύο (2) τεμαχίων ηλεκτρονικών πλακετών κέντρου πυρανίχνευσης σε Φρεγάτες τύπου ΜΕΚΟ ΙΙ .
Η ARTSAT ELECTRONICS επιλέχθηκε, μεταξύ άλλων εταιρειών, να επισκευάσει και να πιστοποιήσει το συγκεκριμένο έργο . Το έργο παραδόθηκε από την εταιρεία μας με απόλυτη επιτυχία στην λειτουργία του .

Comments are closed.