ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΠΥΡΟΔΟΤΙΣΗΣ ΤΟΡΠΙΛΩΝ SST4

Κατασκευή πέντε (5) ηλεκτρονικών πλακετών τύπου Α313 και σαράντα δύο (42) ηλεκτρονικών πλακετών τύπου Τime Elements πυροδότισης των τορπιλών SST-4 στην Διεύθυνση Ναυτικών Όπλων / Πολεμικό Ναυτικό .
Η ARTSAT ELECTRONICS επιλέχθηκε ως μοναδική εταιρεία Πανελλαδικά , να μελετήσει, να σχεδιάσει, να κατασκευάσει , να πιστοποιήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα (τριών) 3 μηνών το συγκεκριμένο έργο . Το Πολεμικό Ναυτικό εμπιστεύθηκε, στην ARTSAT ELECTRONICS την ανάθεση ενός τόσο σύνθετου και απαιτητικού έργου , που καμία άλλη εταρεία στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα δεν είχε καταφέρει. Το έργο παραδόθηκε από την εταιρεία μας με απόλυτη επιτυχία στην λειτουργία του .

Comments are closed.