ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΥΦΑΛΩΝ ΟΠΛΩΝ

1) Μελέτη , σχεδίαση , κατασκευή , εγκατάσταση ενός τροφοδοτικού συστήματος
φόρτισης συσσωρευτών τορπιλών ΜΚ37.
2) Μελέτη , σχεδίαση , κατασκευή , εγκατάσταση ενός τροφοδοτικού συστήματος
φόρτισης συσσωρευτών τορπιλών SUT/SST-4.
3) Μελέτη , σχεδίαση , κατασκευή πέντε ηλεκτρονικών καρτών A313 πυροδότησης
τορπίλης SST-4.
4) Μελέτη , σχεδίαση , κατασκευή είκοσι ηλεκτρονικών καρτών TIME ELEMENT
πυροδότησης τορπιλών SST-4.
5) Μελέτη , σχεδίαση , κατασκευή και εγκατάσταση ενός AC σταθεροποιητή των
τορπιλών MK-37.
6) Μελέτη , σχεδίαση , κατασκευή και εγκατάσταση ενός AC σταθεροποιητή των
τορπιλών SST-/SUT.
7) Επισκευή τεσσάρων τροφοδοτικών μονάδος SPU των τορπιλών SUT.
8) Επισκευή μίας μονάδος μέτρησης απόστασης LMA των τορπιλών SUT.
9) Επισκευή μίας μονάδος γυροσκοπίου VERTICAL των τορπιλών SUT/SST-4.
10) Επισκευή μίας μονάδος γυροσκοπίου COURSE των τορπιλών SUT.
11) Επισκευή δύο μονάδων μέτρησης βάθους των τορπιλών SUT/SST-4.
12) Επισκευή δύο τροφοδοτικών μονάδος SPU των τορπιλών SUT.
13) Επισκευή δύο μονάδων GYRO UNIT (vertical-course-gyro electronics) των
τορπιλών SUT/SST-4.
14) Επισκευή τριών ηλεκτρονικών καρτών (ROP-TCP) της συσκευής ελέγχου
AEG TESTUNT των τορπιλών SUT.
15) Επισκευή δύο πυροδοτικών μονάδων DM-19A1 των τορπιλών SUT/SST-4.
16) Επισκευή μίας μονάδος μέτρησης απόστασης LMA των τορπιλών SUT.
17) Επισκευή και calibration 17 ηλεκτρονικών καρτών μονάδος PXT –
- επισκευή και calibration 9 ηλεκτρονικών καρτών μονάδος ring head -
- επισκευή και calibration 2 ηλεκτρονικών μονάδων buffer amplifier –
- επισκευή και calibration 2 ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης –
- πιστοποίηση καλωδιώσεων, συντήρηση και calibration 3 axis platform
της συσκευής ελέγχου AEG TESTUNT των τορπιλών SUT.

 

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ

 

ΦΡΕΓΑΤΑ ΥΔΡΑ
1) Επισκευή ενός UPS ACE ZEUS.
2) Επισκευή τριών ηλεκτρονικών καρτών πομποδεκτών UHF GC452V24.
3) Επισκευή ηλεκτρονικής μονάδος Rohde&Schwarz ECCM PROCESSOR.
4) Επισκευή τριών τεμαχίων ηλεκτρονικών καρτών SYNTHESIZER πομποδεκτών
UHF HAGENUK.
5) Επισκευή δυο τεμαχίων ηλεκτρονικών καρτών συγχρονισμού γυροπυξίδας.
6) Επισκευή δυο τεμαχίων ηλεκτρονικών καρτών DC/DC converter BRANDNER.
7) Επισκευή μονάδος τροφοδοτικού Interface Radar επιφανείας DECCA.
8) Επισκευή αριστερού καλωδίου συστήματος κροτάλων AN/SLQ-25NIXIE.
9) Επισκευή Radar επιφανείας BRIDGEMASTER.
10) Επισκευή συστήματος πυρανίχνευσης στο Capsule diesel room EGON HARIG.
11) Επισκευή ηλεκτρονικής κάρτας δικτύου SIEMENS.
12) Επισκευή  δεξιού καλωδίου συστήματος κροτάλων AN/SLQ-25NIXIE.
13) Επισκευή κεντρικής μονάδας πυρανίχνευσης του πλοίου.
14) Επισκευή συστήματος κεραίας HAGENUK.
15) Επισκευή εγκεφάλου boiler .
16) Επισκευή flame detectors στο Capsule diesel room EGON HARIG.
17) Επισκευή LOW VOLTAGE τροφοδοτικού του συστήματος SONAR.

 

ΦΡΕΓΑΤΑ ΣΑΛΑΜΙΣ
1) Επισκευή δεξιού καλωδίου κροτάλων AN/SLQ-25NIXIE.
2) Επισκευή αριστερού καλωδίου κροτάλων AN/SLQ-25NIXIE.
3) Επισκευή τεσσάρων ηλεκτρονικών καρτών radar αέρος DA-08.
4) Επισκευή μονάδος τροφοδοτικού Interface Radar επιφανείας DECCA.
5) Επισκευή  ηλεκτρονικών καρτών I/O CONNECTOR  και DIAGNOSTIC BOARD.
6) Επισκευή δυο τεμαχίων τροφοδοτικής μονάδος DCU συσκευής APECS II.

 

ΦΡΕΓΑΤΑ ΛΗΜΝΟΣ
1) Επισκευή τροφοδοτικής μονάδας πομποδέκτη UHF XD 432UB.
2) Επισκευή τροφοδοτικής μονάδας STACOS συστήματος RADAR LW-08.
3) Επισκευή έξι κινητήρων υαλοκαθαριστήρων.
4) Επισκευή δύο ηλεκτρονικών καρτών επαναλληπτών γέφυρας.

 

ΦΡΕΓΑΤΑ ΣΠΕΤΣΑΙ
1) Επισκευή καλωδίου συστήματος κροτάλων AN/SLQ-25NIXIE.
2) Επισκευή τροφοδοτικής μονάδος DCU συσκευής APECS II.
3) Επισκευή κινητήρα θαλασσίου ψύξεως.
4) Κατασκευή μονάδος συντονισμού RADAR ΑΕΡΟΣ DA-08.
5) Κατασκευή άνω μονάδος κεραίας HF HAGENUK και μονωτήρας αυτής.
6) Κατασκευή τροφοδοτικού υπομονάδος DIFM-3 ESM APECS 2.
7) Κατασκευή 2 μπαταριων emergency πλωριού κανονιού.
8) Κατασκευή VHF-UHF antenna.
9) Επισκευή δύο ηλεκτρονικών καρτών IFF και Tacticos POWER SUPPLY.
10) Επισκευή κεραίας  IFF (overhaul) .                                                                                                                                                                                               11)Κατασκευή εσωτερικού ηλεκτρονικού κυκλώματος κεραίας συστήματος IFF.
12) Επισκευή καλωδίου συστήματος κροτάλων AN/SLQ-25NIXIE.
13) Επισκευή ενός power supply  μηχανής.

 

ΦΡΕΓΑΤΑ ΨΑΡΑ
1  Επισκευή καλωδίου κροτάλων AN/SLQ-25NIXIE.
2) Επισκευή έξι τεμαχίων ηλεκτρονικών καρτών ΔΕΞΙΟΥ&ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ
ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
3) Επισκευή τροφοδοτικής μονάδος DCU συστήματος APECS II.

 

ΦΡΕΓΑΤΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
1) Επισκευή μικροφωνικού και ακουστικού υλικού συστήματος μάχης TACTICOS.
2) Επισκευή κινητήρα no2 αντλίας λιπάνσεως.
3) Επισκευή κινητήρα υαλοκαθαριστήρα.
4) Επισκευή δύο μονάδων φρένων στάθμισης κεραίας RADAR ΑΕΡΟΣ LW-08.

 

ΦΡΕΓΑΤΑ ΑΔΡΙΑΣ
1) Επισκευή καλωδίου συστήματος κροτάλων AN/SLQ-25NIXIE.
2) Επισκευή δύο μονάδων φρένων στάθμισης κεραίας RADAR ΑΕΡΟΣ LW-08.
3) Επισκευή τροφοδοτικού PSD RADAR ΑΕΡΟΣ LW-08.

 

ΦΡΕΓΑΤΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ
1) Επισκευή μονάδος ACU-SATCOM.

 

ΦΡΕΓΑΤΑ ΑΙΓΑΙΟΝ
1) Επισκευή καλωδίου συστήματος κροτάλων AN/SLQ-25NIXIE.
2) Επισκευή μίας μονάδος L-SYNTHESIZER RADAR ΑΕΡΟΣ LW-08.
3) Επισκευή δύο μονάδων φρένων στάθμισης κεραίας RADAR ΑΕΡΟΣ LW-08.

 

ΦΡΕΓΑΤΑ ΚΑΝΑΡΗΣ
1) Επισκευή πέντε τεμαχίων ELECTRON TUBE.

 

ΦΡΕΓΑΤΑ ΕΛΛΗ
1) Επισκευή καλωδίου συστήματος κροτάλων AN/SLQ-25NIXIE.
2) Επισκευή συσκευής μέτρησης εκρηκτικών αερίων.
3) Διακρίβωση εννιά τεμαχίων οργάνων μέτρησης Η/Ν.

 

ΦΡΕΓΑΤΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟΝ
1) Επισκευή κινητήρα γερανού τορπιλών.

 

Υ/Β  ΠΙΠΙΝΟΣ
1) Επισκευή SIEMENS SIMATIC CPU S7 ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ  .                                                                                                                                                 2) Επισκευή AEG HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  HIGH POWER CONVERTER   .

 

 Υ/Β  ΚΑΤΣΩΝΗΣ 
1) Επισκευή ΕΝΝΙΑ (9) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ  SIEMENS SIMATIC - ΗF Πομποί  στα Ναυπηγεία  Σκαραμαγκά.

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Υ/Β ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ
1) Επισκευή δέκτη VLF-LF MSK4  TΡRC-251 THOMSON .                                                                                                                                                                        2) Επισκευή εξωτερικού  επαναλήπτη  γυροπυξίδας  ANSCHUTZ KIEL.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Υ/Β  ΝΗΡΕΥΣ
1) Επισκευή TRANSDUSER ASSY βαθυθερμογράφου AN/BH-1A.

 

Y/B ΠΟΣΕΙΔΩΝ
1) Επαναπεριέληξη κινητήρα.

 

ΤΠΚ ΔΑΝΙΟΛΟΣ
1) Επισκευή δύο τροφοδοτικών μονάδων και τεσσάρων ηλεκτρονικών καρτών
συσκευής ESM DR 3000.
2) Επισκευή δύο ηλεκτρονικών καρτών πομποδέκτη RF-5000 HARRIS.

 

ΤΠΚ ΒΟΤΣΗΣ
1) Επισκευή πομποδέκτη UHF TRG-6031 THOMSON.

 

ΤΠΚ ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ
1) Επισκευή δύο οθονών συστήματος DB-7 .

 

ΤΠΚ ΣΑΚΙΠΗΣ
1) Επισκευή ηλεκτρονικής κεραίας ESM συσκευης DR 3000.
2) Επισκευή συστημάτων διεγέρσεως γεννητριών.

 

ΤΠΚ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ
1) Επισκευή τριών τροφοδοτικών μονάδων συσκευής ESM DR-3000.

 

Κ/Φ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
1) Επισκευή ηλεκτρονικής κάρτας PTU2 συστήματος μετατροπέα .

 

Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ
1) Επισκευή πέντε τεμαχίων ηλεκτρονικών καρτών .

 

Α/Γ ΧΙΟΣ
1) Επισκευή οπτικών ινών μικτονομίσεως τύπου CRN.REDIFON.

 

Α/Γ ΡΟΔΟΣ
1) Επισκευή οπτικών ινών μικτονομίσεως τύπου CRN.REDIFON.
2) Επισκευή δορυφορικής κεραίας KVH-G6.

 

Α/Γ ΣΑΜΟΣ
1) Επισκευή κινητήρα βαρούλκου.

 

Α/Γ ΛΕΣΒΟΣ
1) Επισκευή κινητήρα υαλοκαθαριστήρα.

 

ΠΤΜ ΚΕΡΚΥΡΑ
1) Επισκευή δορυφορικού τηλεφώνου ΤΤ-3064A Sailor Maritime Telephone.

 

ΠΤΜ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ
1) Επισκευή, διακρίβωση οργάνων κέντρου ελέγχου.

 

Ν/ΘΗ ΕΥΝΙΚΗ
1) Επισκευή κάμερας υποβρυχίου οχήματος.
2) Επισκευή τηλεοπτικού δικτύου.
3) Επισκευή τριών τεμαχίων UPS-ACE-ZEUS – BATTERY PACK

 

Ν/ΘΗ ΕΥΡΩΠΗ
1) Επισκευή συστήματος NAVPACK.
2) Τηλεοπτικό δίκτυο.

 

Ν/ΘΗ ΚΑΛΛΙΣΤΩ
1) Επισκευή συστήματος NAVPACK.
2) Επισκευή δυο πομποδεκτών UHF PLESSEY AVIONICS.
3) Επισκευή ηλεκτρονικής κάρτας συστήματος NAVPACK.
4) Τηλεοπτικό δίκτυο.

 

Ν/ΘΗ ΚΑΛΥΨΩ
1) Glenair sub connector συστήματος Sonar.
2) Τηλεοπτικό δίκτυο.
3) Επισκευή συστήματος συναγερμού αποθήκης οπλισμού.
4) Επισκευή ηλεκτρονικής κάρτας 21Α- 1 συστήματος sonar.
5) Επισκευή ηλεκτρονικής μονάδος PDU υποβρυχίου οχήματος AN/SLQ48.
6) Επισκευή HF RECEIVER HARRIS PRE SELECTOR .

 

Ν/Α ΚΙΧΛΗ
1) Επισκευή αντλίας πυρκαγιάς.
Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ
2) Επισκευή κινητήρα αφαλάτωσης.
3) Επισκευή μετατροπέα συχνότητας και ισχύος

 

Κ/Φ ΝΑΥΜΑΧΟΣ
1) Επισκευή κινητήρα αεροσυμπιεστή.
2) Επισκευή μετατροπέα συχνότητας και ισχύος

 

Κ/Φ ΟΡΜΗ
1) Επισκευή φορητού ανεμιστήρα.

 

ΠΓ/Υ ΑΞΙΟΣ
1) Επισκευή τεσσάρων κινητήρων εξαερισμού.

 

Π/Φ ΩΡΙΩΝ
1) Επισκευή Bow Thhuster.

 

Υ/Φ ΔΟΙΡΑΝΗ
1) Επισκευή Radar ναυτιλίας FURUNO 1832.

 

Ρ/Κ ΘΗΣΕΑΣ
1) Επισκευή αντλίας FOAM.

 

ΣΜΥΝ
1) Επισκευή μικροφωνικού συστήματος.

 

ΚΕΦΝ
1) Μελέτη , σχεδίαση, κατασκευή τριών τεμαχίων Μ/Σ 400ΗΖ .
2) Μελέτη , σχεδίαση, κατασκευή έξι τεμαχίων POWER SUPPLY 500W.
3) Μελέτη , σχεδίαση, κατασκευή τριών τεμαχίων H/Λ ΥΠΟΠΙΝΑΚΕΣ ΤΡΙΩΝ ΠΕΔΙΩΝ. 

ΝΣ/ΔΤ
1) Επισκευή πέντε ηλεκτρονικών καρτών συσκευής ESM DR 3000 SLW.
2) Προμήθεια υλικών εκπομπής (μικροκυματικά).
3) Επισκευή συστήματος ΠΡΟΣΩΜΕΙΩΤΟΥ ΕΚΠΟΜΠΩΝ RADAR.

 

ΣΔΑΜ
1) Επισκευή τριών κινητήρων.

 

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
1) Επισκευές 15 τεμαχίων κινητήρων διαφόρων τύπων.

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.