ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΧΑΛΥΨ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

Επισκευή ογδόντα (90) τεμαχίων ηλεκτρονικών πλακετών SIEMENS SIMATIC S-5 ΚΑΙ S-7. Επισκευή σαράντα (40) τεμαχίων ηλεκτρονικών μονάδων ή συσκευών όπως: ζυγιστικές μηχανές, τροφοδοτικά, οθόνες, High power servo motor drivers, CPU, όργανα μέτρησης παραγωγής επισκευή -...

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΛΑΙΣ Α.Ε – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Επισκευή είκοσι τεσσάρων (24) τεμαχίων ηλεκτρονικών πλακετών SIEMENS SIMATIC S-5 και διαφόρων ηλεκτρονικών μονάδων ή συσκευών όπως: τροφοδοτικά, οθόνες BARCO στο Control room , alarm systems, sound systems, cctv systems. ΕΛΑΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ...

Διαβάστε Περισσότερα

ΙΟΝ Α.Ε – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

Επισκευή δέκα (10) τεμαχίων ηλεκτρονικών μονάδων SIEMENS SIMATIC S-7 και διαφόρων αυτόνομων σταθμών επεξεργασίας σοκολάτας όπως : ανιχνευτές (radar) μικροκυμματικοί ελέγχου ύπαρξης ρινισμάτων μετάλλου στο τελικό προϊόν , medium power servo drivers και υπολογιστές...

Διαβάστε Περισσότερα